Ίδρυση

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων οφείλει την ονομασία του στον εμπνευστή του και μεγάλο ευεργέτη Κυθήριο Νικόλαο Τριφύλλη από τα Τριφυλλιάνικα. Ο αείμνηστος Μεγάλος Ευεργέτης του νησιού μας Νικ. Ι. Τριφύλλης θέλοντας να καλύψει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες της νοσοκομειακής περίθαλψης των συμπατριωτών μας, με την 10494/26.6.48 δημόσια διαθήκη του, κατέλιπε το σύνολο της περιουσίας του για τη σύσταση Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με τον τίτλο ‘ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ’ με μοναδικό σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Νοσοκομείου στον Ποταμό Κυθήρων. Την πρωτοβουλία του Νικ.Τριφύλλη συμπλήρωσαν με αξιόλογες δωρεές πολλοί συμπατριώτες μας και ανάμεσα τους οι Π.Πανάρετος, Μιχ.Σεμιτέκολος, Αφοί Κασιμάτη, Λεων.Μεγαλοκονόμος κ.α .


Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού συστάθηκε μία Ερανική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Καλοκαιρινό, Θεοδ.Κατράκη, Ι.Φώτιο, Γρηγ.Κασιμάτη, Κρίτωνα Ευστ. Δηλαβέρη, Ι.Κοντολέων, Δημ.Μαρσέλλο, Παν.Φωτεινό, Παν.Θ.Πανάρετο, Νικ.Καστρίσιο, Παν.Ι.Τριφύλλη, Παν.Γαβρίλη, Β.Μπαβέα, Θ. Αρχοντούλη και  Ι.Σ.Κασιμάτη. Η Ερανική επιτροπή περάτωσε το έργο της συντομότατα και στις 21.5.1953 εγκαινίασε το Νοσοκομείο, το οποίο ανεγέρθηκε στον Ποταμό Κυθήρων κατά την επιθυμία του Ν.Τριφύλλη, σε οικόπεδο το οποίο εδώρησε ο εκ των εκτελεστών της διαθήκης και ανηψιός του,  Παν.Θ.Πανάρετος.

Ο Ν.Τριφύλλης, αμέσως μόλις περατώθηκε η ανέγερση του κτιρίου του Νοσοκομείου, μεταβίβασε στην Ερανική Επιτροπή το γνωστό εστιατόριο ‘ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ’, με τον όρο να συσταθεί Ίδρυμα με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ‘ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ’ , το οποίο θα ανοικοδομούσε το ακίνητο της οδού Θεμιστοκλέους 5 και θα χρησιμοποιούσε τα έσοδα του για την λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά και για άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πράγματι η Ερανική Επιτροπή, και ενώ στο μεταξύ είχε αποβιώσει ο Ν.Τριφύλλης (Μάιος 1955), με το 62/14.11.56 πρακτικό της, προχώρησε στη σύσταση του Ιδρύματος με το 359/14.11.56 συμβόλαιο του Συμβ/φου Ι.Βαρυπάτη, που εγκρίθηκε με το Β.Δ από 25.6.57 και έτσι δημιουργήθηκε το ‘ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ’, που είναι Ν.Π.Ι.Δ και διέπεται από τον Α.Ν 2039/39.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του οργανισμού του Ιδρύματος, σκοπός του είναι:
1) το εν Ποταμό Κυθήρων ανεγερθέν, υπό της Ερανικής Επιτροπής, Νοσοκομείον, δια χρημάτων συλλεγέντων εκ Παγκυθηραϊκών Εράνων, έχει σκοπό την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως εις τους ασθενείς, αποκλειομένης τη εν αυτώ θεραπείας των πασχόντων εξ’ανιάτων ή μεταδοτικών νοσημάτων, 2) το Δ.Σ παρεκτός των ανωτέρω τασσομένων σκοπών του, εν περιπτώσει υπάρξεως περισσευμάτων εκ των πόρων του Ιδρύματος, δύναται να διαθέσει ταύτα προς εξυπηρέτηση και άλλων Κυθηραϊκών Κοινωφελών έργων και σκοπών.

Όταν ανέλαβε τη λειτουργία του το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, που είχε σαν άμεση συνέπεια την εξασφάλιση καλυτέρων όρων περιθάλψεως των συμπατριωτών μας και απαλλαγή του Ιδρύματος από δαπάνες που τα έσοδα του δεν επέτρεπαν να τις αντιμετωπίσει, η Διοίκηση του ‘Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων’ αποφάσισε να επεκτείνει τη φιλανθρωπική δραστηριότητα του και στην περίθαλψη των υπερηλίκων κατοίκων του Νησιού μας. Ήταν μία ανάγκη εξίσου ζωτική όσο και η νοσοκομειακή περίθαλψη, εξαιτίας των πολλών ηλικιωμένων που λόγω της μετανάστευσης των παιδιών τους ζουν μόνοι και αβοήθητοι.

Έτσι η παράγραφος 1 του παραπάνω άρθρου, συμπληρώθηκε με την 13955/17.5.68 πράξη του Συμβ/φου Ι. Βαρυπάτη με τα εξής:
1α. Επίσης σκοπός του Ιδρύματος είναι και η Ίδρυσις και Λειτουργία Γηροκομείου εν Ποταμό Κυθήρων προς διαμονήν και περίθαλψιν εν αυτώ γερόντων, αμφοτέρων των φύλων, κατά τα περί τούτου δι’ιδιαιτέρου κανονισμού, εκπονηθησομένου παρά του Δ.Σ του Ιδρύματος, καθορισθησόμενα’.

Νικόλαος Τριφύλλης : ο ιδρυτής

Ο Νικόλαος Τριφύλλης γεννήθηκε στο χωριό Τριφυλλιάνικα της περιφέρειας του τότε Δήμου Ποταμίων, το έτος 1873. Επειδή οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ήταν πολύ περιορισμένες, παιδί ακόμη, αναγκάστηκε να φύγει από τα Κύθηρα και να αναζητήσει καλύτερη τύχη, αρχικά στον Πειραιά και στην συνέχεια στην Αθήνα. Εκεί, εργαζόμενος ακατάπαυστα, σκληρά και επίμονα κατόρθωσε να αναδειχθεί σε πολύ αξιόλογο επιχειρηματία. Πριν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας του εθεωρείτο ήδη ο μεγαλύτερος εστιάτορας των Αθηνών, το δε κατάστημά του, το  περίφημο εστιατόριο «Συντριβάνι», ήταν πασίγνωστο και εξυπηρετούσε πλήθος κόσμου.
 Όταν κηρύχθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912 έσπευσε να καταταγεί ως εθελοντής στο Πεζικό, διότι ως κληρωτός του Ναυτικού δεν στρατεύθηκε λόγω μεγάλης ηλικίας, μετέβη δε στο μέτωπο, όπου ανδραγάθησε. Για την ανδρεία με την οποία πολέμησε επαινέθηκε δημόσια, σε ημερήσια διαταγή, από τον Αρχιστράτηγο, τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο, και παρασημοφορήθηκε.
Ο Νικόλαος Τριφύλλης παρά τη μεγάλη περιουσία που απέκτησε, για τον εαυτό του δεν διέθετε τίποτα. Κατοικούσε δε σε ένα μικρό, ημιυπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Μουσείου. Σύμφωνα με το βουλευτή Γιαννάκη Κοντολέοντα, στενό φίλο και δικηγόρο του, ο Νικόλαος Τριφύλλης «Ήταν ανέκαθεν και παρέμεινε πάντοτε ο πλέον ολιγαρκής και λιτοδίαιτος άνθρωπος, ο αληθινός ασκητής».
Ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά ο Νικόλαος Τριφύλλης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του διακρινόταν από έντονη ευεργετική διάθεση. Έτσι, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους προσέφερε στην τότε Κυβέρνηση ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του πολέμου. Επίσης ενίσχυε πάντοτε πρόθυμα και με γενναιοφροσύνη εράνους για κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης συνέδραμε οικονομικά κυθήριους νέους, οι οποίοι διεκρίνοντο για την ευφυΐα  τους και την επίδοσή τους στα γράμματά, εστερούντο όμως των αναγκαίων πόρων για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.  Σταθερό όραμα του Νικολάου Τριφύλλη ήταν να αποκτήσουν επιτέλους τα Κύθηρα ένα οργανωμένο και κατά το δυνατόν άρτιο νοσοκομείο. Έτσι το 1948 συντάσσει την διαθήκη του με την οποία καταλείπει ολόκληρη την περιουσία του που θα ευρίσκετο κατά την ημέρα του θανάτου του στο δια της ως άνω διαθήκης συνιστώμενο ίδρυμα υπό την επωνυμία «Τριφύλλειον Νοσοκομείον», το οποίο θα είχε ως σκοπό την ανέγερση καταλλήλου κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία νοσοκομείου στα Κύθηρα.
Στη συνέχεια είχε αποφασιστική ανάμειξη στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη συγκρότηση της Κεντρικής Ερανικής Επιτροπής, η οποία είχε ως σκοπό την ίδρυση Νοσοκομείου στα Κύθηρα καθώς και την ασφαλτόστρωση του Κεντρικού οδικού άξονα του νησιού. Μάλιστα στις 8 Νοεμβρίου 1951 υπέγραψε μαζί με το Μιχαήλ Σεμιτέκολο πρακτικό, δυνάμει του οποίου ορίστηκαν τα μέλη από τα οποία θα απαρτιζόταν η Ερανική Επιτροπή, και ο Νικόλαος Τριφύλλης δήλωσε ότι διαθέτει το επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 5 ακίνητό του, το γνωστό «Συντριβάνι»,  για τη συντήρηση του νοσοκομείου που θα ιδρύετο. Σε υλοποίηση της δεσμεύσεώς του αυτής υπεγράφη, στις 15 Μαρτίου 1954, το με αριθμό 8239/15-3-1954 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή του τότε συμβολαιογράφου Πειραιώς Ιωάννου Π. Σίμου, με το οποίο ο Νικόλαος Τριφύλλης υλοποιούσε την από 8-11-1951 γραπτή δέσμευσή του και δώριζε προς την Ερανική Επιτροπή το ακίνητο «Συντριβάνι».
 Ατυχώς, όμως, ο μεγάλος αυτός ευεργέτης των Κυθήρων δεν πρόλαβε να δει το Νοσοκομείο να λειτουργεί, αφού  υπέστη αιφνιδίως καρδιακή εμβολή συνεπεία της οποίας, μετά από οκταήμερη ασθένεια, απεβίωσε στις 20 Μαΐου 1955 σε ηλικίας ογδόντα δύο ετών. Τα εγκαίνια του Νοσοκομείου έγιναν πανηγυρικά ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, την 21η Μαΐου 1956.
Όμως με την σημαντική περιουσία που διέθεσε αφενός μεν συνετέλεσε καθοριστικά επί σειρά ετών και όσο ήταν νομικά εφικτό στη λειτουργία, τον εξοπλισμό και την επάνδρωση του Τριφυλλείου Νοσοκομείου, αφετέρου δε δημιούργησε την περιουσιακή βάση του Τριφυλλείου Ιδρύματος, το οποίο, αξιοποιώντας επωφελώς τόσο την  περιουσία του Νικολάου Τριφύλλη όσο και πολλών άλλων Κυθηρίων ευεργετών, που εμπιστεύθηκαν την περιουσία τους στο Ίδρυμα, ανέπτυξε παράλληλα μια εντυπωσιακή κοινωφελή δραστηριότητα σε πολλούς τομείς στο νησί μας.

Το Νοσοκομείο Κυθήρων

Τα εγκαίνια του Νοσοκομείου έγιναν στις 21 Μαΐου 1956 και ονομάστηκε ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Κληροδότημα Ν. Τριφύλλη. Η προτομή του μεγάλου αυτού ευεργέτη κοσμεί την είσοδο του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο αρχικά λειτούργησε με ευθύνη και δαπάνη της Ερανικής Επιτροπής και του Ιδρύματος που την διαδέχθηκε μέχρι το Αύγουστο του 1959. Στη συνέχεια επειδή τα έξοδα λειτουργίας ήταν δυσανάλογα προς τα εισοδήματα της περιουσίας του Ιδρύματος, εκμισθώθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με συμβολικό ενοίκιο, ώστε να λειτουργήσει με δικά του έξοδα, συνιστώντας Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ».

Ακολούθως, το 1983 ενσωματώθηκε στο Ε.Σ.Υ. (Εθνικό Σύστημα Υγείας), το οποίο από τότε είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και μισθοδοσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τον εν γένει ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό και την καθόλου λειτουργία του Νοσοκομείου. Εν τούτοις το Τριφύλλειο Ίδρυμα ως ο φυσικός ιδιοκτήτης του χώρου και του κτιρίου δεν σταμάτησε ποτέ να ενδιαφέρεται για την συντήρηση και  την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών που έχουν σχέση με το ακίνητο. Έτσι στο πρόσφατο παρελθόν το Ίδρυμα κάλυψε δαπάνες που αφορούσαν στην αγορά και εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού και νέου τηλεφωνικού κέντρου. Ανέλαβε επίσης την υποχρέωση για την επισκευή και συντήρηση της στέγης, όποτε αυτή χρειαστεί να γίνει. Επίσης ικανοποιήθηκε αίτημα της διοικήσεως του νοσοκομείου να συνεισφέρομε στην προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού  εξοπλισμού προς διευκόλυνση της λειτουργίας του νοσοκομείου παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Έτσι αγοράστηκαν από το Ίδρυμα και προσφέρθηκαν, ένας αναλυτής αερίων για το εργαστήριο, ένας φορητός αναπνευστήρας και ένας απινιδωτής με μόνιτορ για της ανάγκες επειγόντων περιστατικών. Η συνολική δαπάνη όλων αυτών ανήλθε σε € 45,000.00 (Σαράντα πέντε χιλιάδες Ευρώ). Το αίτημα της διοικήσεως του Νοσοκομείου να αναλάβει το Ίδρυμα την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός έτους, το 2004, για τον επικουρικό Χειρουργό έγινε ομόφωνα δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν χρειάστηκε όμως τελικά να πραγματοποιηθεί διότι στο μεταξύ ο Χειρουργός προσλήφθηκε με κανονική θητεία.

 

Κανονισμός χορηγιών

Mέσα στα πλαίσια της αποστολής του, των οικονομικών του δυνατοτήτων και βάσει της εκάστοτε ιεράρχησης των προκυπτουσών αναγκών, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, το Τριφύλλειο Ίδρυμα ενισχύει έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται ή προάγονται από φορείς, ομάδες ή ατομικές πρωτοβουλίες και έχουν ως αντικείμενο:

•    Την υγειονομική περίθαλψη των Κυθηρίων. Σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη το 1956, ο πρωταρχικός σκοπός του Τριφυλλείου Ιδρύματος ήταν η ανέγερση και λειτουργία Νοσοκομείου στα Κύθηρα και δευτερευόντως η χρηματοδότηση άλλων κοινωφελών έργων στο Νησί. Μετά την υπαγωγή του Νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Το Τριφύλλειο Ίδρυμα εξακολουθεί να ενισχύει το Νοσοκομείο, όποτε η συνδρομή του κρίνεται αναγκαία,
•    Την φροντίδα των ηλικιωμένων που παρέχεται είτε κυρίως από το Γηροκομείο Κυθήρων είτε με άλλους εξωιδρυματικούς τρόπους,
•    Την υπό διάφορες μορφές και μεθόδους υποστήριξη της Κυθηραïκής νεολαίας, με την ενίσχυση εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών, εθελοντικών και άλλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που προάγουν την ποιότητα ζωής των νέων και, κατ’ επέκταση, όλου του πληθυσμού των Κυθήρων, και συμβάλουν στην ομαλή τους ένταξη στην σύγχρονη κοινωνία,
•    Την με κάθε πρόσφορο μέσο υποστήριξη της ομογενειακής νεολαίας με γνώμονα την γνωριμία και ουσιαστική επαφή με τον τόπο των προγόνων τους, την ιστορία και τον πολιτισμό του, ώστε να καλλιεργηθεί η συνείδηση της Κυθηραïκής καταγωγής τους,
•    Την ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής, πολιτισμικής και ιστορικής διάστασης των Κυθήρων, καθώς και την ενημέρωση για θέματα που απασχολούν έντονα τον σύγχρονο Κυθήριο, μέσω μελετών, συνεδρίων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, διαδικτύου ή άλλων κατάλληλων μέσων,
•    Την φροντίδα και προστασία των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων και υποδομών, όπως επίσης και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Κυθήρων,
•    Την περαιτέρω έρευνα για την ανακάλυψη νέων στοιχείων του αρχαιολογικού πλούτου του Νησιού και τον εμπλουτισμό της γνώσης αναφορικά με την γεωφυσική υπόσταση των Κυθήρων.

Τέλος, Το Τριφύλλειο Ίδρυμα παρέχει δωρεάν επί μονίμου βάσεως στέγη (ξεχωριστά γραφεία), γραμματειακή υποστήριξη και πληρωμή όλων των κοινοχρήστων στον Κυθηραïκό Σύνδεσμο Αθηνών, την Εταιρία Κυθηραïκών Μελετών και το Κυθηραïκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης.

(Απόφαση ΔΣ 515/21.12.2011)

 

Στέγαση φοιτητών στο σπίτι φιλοξενίας του Τριφυλλείου Ιδρύματος

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις Κυθηρίων Φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αττικής), πρωτοετείς ή σε προχωρημένα έτη σπουδών, για δωρεάν στέγαση σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του στην Αθήνα.

Δικαιούχοι είναι φοιτητές για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στα Κύθηρα, 2) έχουν φοιτήσει και στις τρεις τάξεις του λυκείου Κυθήρων, και 3) το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από 22.000 Ευρώ. Προτεραιότητα έχουν οι πρωτοεισαγόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολουθούν οι ήδη φοιτούντες.

Με την αίτηση θα συνυποβάλλονται: α) ληξιαρχική πράξη γέννησης γονέων, β) εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία, ότι οι γονείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, και γ) βεβαίωση από τον λυκειάρχη ότι ο αιτών ή αιτούσα φοίτησε και στις τρεις τάξεις του λυκείου Κυθήρων.

Οι επιλεγέντες για στέγαση στο φοιτητικό σπίτι θα συγκατοικούν υποχρεωτικά (σε ξεχωριστά δωμάτια) με ένα δεύτερο άτομο του ιδίου φύλου και θα έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και τους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ. κλπ).

 

Συντροφιά Κυθηρίων Κυριών

Τα τελευταία τριάντα χρόνια το Ίδρυμά μας και το Γηροκομείο μας ειδικότερα ευτύχησαν να έχουν τη συνεχή, αμέριστη και κυρίως αθόρυβη συμπαράσταση της άτυπης ομάδας κοινωνικής δράσης και προσφοράς που αποκαλείται Συντροφιά Κυθηρίων Κυριών.

Μιας ομάδας που με αρχή της το «ΑΓΑΠΗ και ΣΤΟΡΓΗ στο Γηροκομείο μας», «ΑΓΑΠΗ στο ΝΗΣΙ μας», «ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ μας», συλλογικά, χωρίς πρωτοκαθεδρίες, μεθοδικά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, κυρίως δε με αγάπη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Ίδρυμά μας, στο Γηροκομείο, αλλά και στο νησί μας.
Έχει προσφέρει κυρίως την παρουσία της, τη θαλπωρή της και την φροντίδα της στους απόμαχους της ζωής που βρίσκουν αποκούμπι στα γεράματά τους στο φιλόξενο χώρο του Γηροκομείου μας. Χώρο που τον κάνει ακόμη πιο φιλόξενο η άγρυπνη φροντίδα των μελών της Συντροφιάς  Κυθηρίων Κυριών, που με τη γυναικεία ευαισθησία τους προσφέρουν στους γέροντές μας τη συντροφιά, το δώρο, το χάδι, το χαμόγελο.


Η Συντροφιά, στην τριακονταετή πορεία της, έχει πραγματοποιήσει σωρεία από αξιόλογες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις επισκέψεις των μελών της στο Γηροκομείο την Μεγάλη Παρασκευή, στην παράκληση που διοργανώνει στον ίδιο χώρο το Δεκαπενταύγουστο καθώς και στα παζάρια, από το προϊόν των οποίων προσφέρονται δώρα στους τροφίμους και το προσωπικό, ή  αγοράζονται είδη καθημερινής χρήσης που ανεβάζουν την ποιότητα της ζωής των τροφίμων. Τέλος πρωτοπόρα ήταν η πρωτοβουλία των μελών της να συγκεντρώσουν παραδοσιακές συνταγές των Κυθήρων, τις οποίες στη συνέχεια τις εξέδωσαν σε ένα λιτό, αλλά καλαίσθητο, φυλλάδιο.

Η Συντροφιά των Κυριών ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 1980, όταν η Κούλα Γ. Κασιμάτη  έριξε  την ιδέα στην αείμνηστη Κλειώ Νικηφοράκη, η οποία , και ως  δραστήριο μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, την έβαλε πραγματικά μέσα στην καρδιά της και την έκανε «Σάλπισμα Αγάπης», όπως είχε σωστά αποκληθεί.  Με αυτό το «Σάλπισμα» κινητοποιήθηκαν πολλές Κυθήριες και φίλες των Κυθήρων, οι οποίες με συγκινητική προθυμία  και με πλούσια δράση βοηθούσαν το Ίδρυμα και το Γηροκομείο μας.
Δεν θα αναφέρουμε ονόματα γιατί δεν θέλουμε να παραβιάσουμε την μεγαλύτερη και ευγενέστερη αρχή που οι ίδιες αποφάσισαν με θαυμαστή σεμνότητα από τότε, και διέπει την Συντροφιά Κυθηρίων Κυριών, «να κάνεις το καλό ανώνυμα και αθόρυβα».

Θέλομε, όμως, να αναφέρουμε τα ονόματα των πρωτεργατριών της «Συντροφιάς» που δεν είναι πια κοντά μας,  ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης που χρωστάμε στη μνήμη τους: Καίτη Βαλσάμου, Ελένη Ιορδανίδου, Σοφία Καλλιγέρη, Άννα Εμμ. Καλλιγέρου, Λίτσα Γ. Κασιμάτη, Μαρία Π. Κασιμάτη. Τίτσα Θ. Καλοκαιρινού, Ελένη Μασσέλου, Τούλα Μπουλούμπαση , Νίτσα Μπουλούμπαση , Κλειώ Νικηφοράκη, Μαρία Στρατηγού, Αθήνα Σπ.  Στρατηγού, Κική Παυλάκη, Ελένη Φιλοσοφώφ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος, αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την πολύτιμη και πολύπλευρη  προσφορά της Συντροφιάς στο έργο του και την τιμά. Ελπίζει δε ότι η προσφορά αυτή θα συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο και τις ίδιες αρχές και τα επόμενα χρόνια.

Γαβρίλης Ν. Νικηφοράκης