Αρχείο Ευεργετών & Δωρητών

Με βάση τα κριτήρια κατάταξης Ευεργετών και Δωρητών όπως ορίσθηκαν από το Δ.Σ του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Πρακτικό 523/10.8.2012) εντάσσονται (για την περίοδο 1996-2013) στις ανάλογες κατηγορίες οι εξής ευεργέτες και δωρητές του Γηροκομείου:

 
Μεγάλοι Ευεργέτες


Για Δωρεές Ακινήτων
Χαράλαμπος και Γεωργία Κρίθαρη
Χαρίλαος Ξενοφώντος Σαραντόπουλος
Χρυσή Γεωργίου Τζωρτζοπούλου
Κωνσταντίνος Ξενοφώντος Σαραντόπουλος
Ιωάννης Κωνσταντίνου Φιλίππου
Αναστάσιος Δημητρίου Τριφύλλης

Για Χρηματικές Εισφορές
Παναγιώτης Εμμανουήλ Σοφίος
Παναγιώτης Δημητρίου Στρατηγός (Πάρορας)

Ευεργέτες

Για Δωρεές Ακινήτων
Ειρήνη Παναγιωτοπούλου συζ. Δημητρίου
Λεωνίδας Στεφάνου Πετρόχειλος
Margaret Varla

Μεγάλοι Δωρητές

Για Δωρεές Ακινήτων
Ελένη Εμμανουήλ Λεονταράκη

Για Χρηματικές Εισφορές
Δημήτριος Ιωάννη Φαρδούλης
Χριστόφορος Νικολάου Παχουντάκης
Γεώργιος Δημητρίου Χατζηπλής
EUROMEDICA

Δωρητές

Για Δωρεές Ακινήτων
Μεταξία Χαράλαμπου Χλέτζου
Λουκάς και Μιχάλης  Δημητρίου Κόμης
Δέσποινα Βρεττού Μπρουσαλιάν
Τραβασάρου Ελένη συζ. Ιωάννη
Κωνσταντίνος Παναγιώτη Γλυτσός

Για Χρηματικές Εισφορές
Ανάργυρος Βίκτωρα Φατσέας
Κωνσταντίνος Παναγιώτη Γλυτσός
Μαρία Γουνάκη  συζ. Δημητρίου
Ελένη Καλλιγέρη συζ.Κωνσταντίνου
Αντώνιος Δημητρίου Λουράντος
Ελένη Πούλου συζ. Κωνσταντίνου
Φρατζέσκα Χρυσού συζ. Κωνσταντίνου-Γεωργίου
Βασιλική Μηνά  Ζάννου
Παναγιωτίτσα Θεμιστοκλή  Πετροχείλου
Robert Nagen
COCA COLA 3E
Ιάκωβος Κ. Τσούνης