Το Δ.Σ. του Τριφυλλείου Ιδρύματος κατά την συνεδρίαση της 10 Αυγούστου 2012 (Αριθ. Πρακτικού 523) αποφάσισε ομόφωνα να κατατάξει τους δωρητές ακινήτων, τους κληροδότες, και τους δωρητές χρημάτων και κινητών αξιών του Τριφυλλείου Ιδρύματος και του Γηροκομείου σε τέσσερες κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος της δωρεάς. Η κατάταξη αυτή έχει ως εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
   
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ     300.000 και άνω
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ     100.000-300.000
ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ     50.000-100.000
ΔΩΡΗΤΕΣ     10.000-50.000
   

Το Δ.Σ. δύναται επιπλέον να ανακηρύσσει, κατά περίπτωση, Μεγάλους Ευεργέτες ή Ευεργέτες, άτομα τα οποία με τις πράξεις και ενέργειές τους προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες που ωφελούν την ανάπτυξη και την λειτουργία του Ιδρύματος και του Γηροκομείου.

-Μεγάλοι Ευεργέτες

Νικόλαος Ι. Τριφύλλης (βλέπε σχετικά Το Ίδρυμα - Ιστορικό κ' Σκοπός)

 

Δωρητές Ακινήτων

Βασίλης Κασιμάτης

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Κυθηρίων "Παναγία Μυρτιδιώτισσα"

Νικόλαος Βενάρδος

Μιχάλης Γερακίτης