- Ίδρυση

Την απόφαση για τη δημιουργία του Οίκου Ευγηρίας ενίσχυσαν αλλά και επέτρεψαν να υλοποιηθεί, οι δωρεές ακινήτων ή χρημάτων των: παιδιών του Γεωργίου Κασιμάτη (Βασιλείου, Γρηγορίου, Αντωνίου και Ελένης), Λεων. Μεγαλοκονόμου, Κληρ. Μανωλάτου, Μ.Κιτσογιαννοπούλου, Σοφίας Αρώνη, Σπ.Σουρή, καλ.Καστρισίου, Σοφίας Σαριγιάννη, Γ.Καστρισίου, Αφών Παναρέτου, Μαρ.Μαυροπούλου, Φρόσως Καρύδη, Σταμ.Ζαντιώτη, Μηνά Μυλωνοπούλου και άλλων πολλών. Το 1967 άρχισαν οι οικοδομικές εργασίες ανέγερσης του κτιρίου στο Ποταμό Κυθήρων, σε οικόπεδο δωρεάς Κασιμάτη. Το διώροφο κτίριο περατώθηκε το 1975 και άρχισε να λειτουργεί από τον Αύγουστο του ιδίου έτους, αρχικά με 12 τροφίμους.

 

- Ιστορικό του κληροδοτήματος Γεωργίου Σκλάβου

Ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Σκλάβος, με την από 12/7/1946 διαθήκη του, άφησε εντολή στη σύζυγό του, μετά το θάνατό του, να μεταβιβάσει στην Κυθηραϊκή Αδελφότητα Κουηνσλάδης το ½ εξ αδιαιρέτου των δύο συνεχόμενων ακινήτων του Atlas και Star στην πρωτεύουσα της Κουηνσλάδης Brisbane  (οδός Adelaide 127), με την ειδική εντολή να ιδρύσει από τα εισοδήματα των ακινήτων αυτών «σανατόριο» στα Κύθηρα.

Ο Γ. Σκλάβος απεβίωσε το 1952 και το ½ των ακινήτων μεταβιβάστηκε στην Κυθηραϊκή Αδελφότητα ως «Εμπιστευματοδόχο» (Trustee) για τη διαχείριση των ακινήτων και την εκτέλεση της εντολής του Σκλάβου. Αυτό ήταν το «Κληροδότημα Σκλάβου». Τη διαθήκη προσέβαλαν οι συγγενείς του αείμνηστου Σκλάβου στα αυστραλιανά δικαστήρια με το αίτημα της ακύρωσης της διάταξης του κληροδοτήματος, φθάνοντας μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο Αυστραλίας στο Σύδνεϋ. Η αυστραλιανή Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα των συγγενών και έσωσε το κληροδότημα υπέρ των Κυθήρων. Από τότε, πέρασαν πολλά χρόνια άπρακτα, χωρίς η Κυθηραϊκή Αδελφότητα να προχωρεί στην εκτέλεση της θέλησης του Γ. Σκλάβου. Εντωμεταξύ, με την οριστική καταπολέμηση της φυματίωσης, δε χρειαζόταν σανατόριο, αλλά ούτε νοσοκομείο αφού ήδη υπήρχε.

- Τοπική Εφορία

Ο Οίκος Ευγηρίας Κυθήρων ‘ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ’, υπάγεται και διοικείται από το ‘ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ’, αλλά τη λειτουργία του στα Κύθηρα εποπτεύει μία 5μελής Τοπική Εφορία με 3ετή θητεία και μέλη επιλεγόμενα από το Δ.Σ του Ιδρύματος. Το αξίωμα των μελών της Τ.Ε (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού) είναι άμισθο και τιμητικό. Οι αρμοδιότητες της Τ.Ε και η λειτουργία γενικότερα του Γηροκομείου, ρυθμίζονται από τον ειδικό κανονισμό που καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ το 1975.
Τα μέλη της τρέχουσας Τοπικής Εφορίας με θητεία μέχρι 31.1.2017 είναι τα εξής:
Γεώργιος Καλλίγερος,  Πρόεδρος.
Γεώργιος Σοφίος,  Αντιπρόεδρος.
Αντώνης Πρωτοψάλτης,  Γραμματέας.
Σταματίνα Σαμίου,  Ταμίας.
Γεώργιος Λουράντος.  Μέλος.


- Προσωπικό

Το προσωπικό του Γηροκομείου αποτελείται σήμερα (2014) από 22 άτομα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού, προσλαμβάνονται κατόπιν επιλογής μεταξύ των ικανοτέρων εκ των ενδιαφερομένων να προσληφθούν στο Γηροκομείο. Συνδέονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και οι αποδοχές τους καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού ρυθμίζονται δια αποφάσεων της Τ.Ε .

 

 

Αρχείο Ευεργετών & Δωρητών

Με βάση τα κριτήρια κατάταξης Ευεργετών και Δωρητών όπως ορίσθηκαν από το Δ.Σ του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Πρακτικό 523/10.8.2012) εντάσσονται (για την περίοδο 1996-2013) στις ανάλογες κατηγορίες οι εξής ευεργέτες και δωρητές του Γηροκομείου:

 
Μεγάλοι Ευεργέτες

 

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-30.6.2020