ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΑÏΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

2. ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

4. ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΘΗΡΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/1/2024

Με την από 8/1/2024 ανακοίνωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Κυθηρίων Αλίμου «Η Μυρτιδιώτισσα» και την από 15/1/2024 ανακοίνωση του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων σχετικά με την αξιοποίηση του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων στον Άλιμο Αττικής, τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω Κυθηραϊκών Σωματείων και Ιδρυμάτων ομόφωνα αποφάσισαν τα ακόλουθα:

 1. Όλες οι ενέργειες στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Υπ. Οικονομικών, Περιφέρεια Αττικής και ΚΕΣΥΠΟΘΑ) σχετικά με την αξιοποίηση του οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 3.431,50 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Άλιμο Αττικής, ιδιοκτησίας του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων και οι οποίες έγιναν με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση πόρων για τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων, τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεώς μας.
 2. Όλα όσα είχαν προηγηθεί κατέληξαν τον Οκτώβριο του έτους 2015 στην υπογραφή συμβολαιογραφικής τροποποίησης του τρόπου δωρεάς από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Κυθηρίων «Παναγία Μυρτιδιώτισσα» για την αξιοποίηση του ακινήτου και οι όροι της συμφωνίας αυτής έχουν τηρηθεί στο ακέραιο, όπως ακριβώς αναφέρονται στην από 15/1/2024 λεπτομερή ανακοίνωση του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων, στην ιδιοκτησία του οποίου έχει περιέλθει το εν λόγω ακίνητο.
 3. Οι πόροι και οι ωφέλειες που θα προκύψουν από την ανέγερση οικιών και Πνευματικού Κέντρου, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών λειτουργίας του Γηροκομείου Κυθήρων, το οποίο ήταν και παραμένει ελλειμματικό με τις ζημίες να καλύπτονται από το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων σε ετήσια βάση, αλλά και, όσον αφορά το Πνευματικό Κέντρο, για χρήση των κατοίκων, αφού θα χρησιμοποιείται από τον Σύλλογο Περιοχής Κυθηρίων Αλίμου.
 4. Η επιδιωκόμενη από τον Δήμο Αλίμου αλλαγή χρήσης, μόνο για το συγκεκριμένο οικόπεδο, σε αντίθεση με όλα όσα ισχύουν στην υπόλοιπη περιοχή, είναι μεροληπτική και άδικη και αντιβαίνει ευθέως στο πνεύμα και το γράμμα της δωρεάς του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυθηρίων «Παναγία Μυρτιδιώτισσα» προς το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων, θα έχει δε ως βέβαιο αποτέλεσμα τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης, χωρίς καμία αξιοποίηση του ακινήτου, το οποίο αποτελεί σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω τα Κυθηραϊκά Σωματεία και Ιδρύματα συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων να αξιοποιήσει το ακίνητο του Αλίμου με γνώμονα την υπεράσπιση του κοινωφελούς σκοπού του Ιδρύματος, τηρώντας πάντα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την τήρηση του τρόπου.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙΤΗ ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

15/1/2024

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει τη νομική μορφή του Ιδρύματος, [συνεπώς πρόκειται για ένωση περιουσίας (και όχι για ένωση προσώπων, όπως είναι τα σωματεία και τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ), προορισμένη στην εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, εν προκειμένω κυρίως στη λειτουργία του Γηροκομείου Κυθήρων], το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 108 επ. του ΑΚ και τις (πολύ αυστηρές) διατάξεις του ν. 4182/2013, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό του (ΠΔ της 4ης/5/2023 – ΦΕΚ Β 2956/2023), το οποίο τελεί υπό την συνεχή αυστηρή εποπτεία, του Υπουργείου Οικονομικών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση και το οποίο διοικείται από αιρετό διοικητικό συμβούλιο πενταετούς θητείας, σύμφωνα με το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο, συνεπαγόμενο σοβαρές ευθύνες σε περίπτωση παραβάσεώς του.

 

Όσον αφορά το ζήτημα της τύχης του ακινήτου του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων στον Άλιμο Αττικής, το Ίδρυμα, αντιπαρερχόμενο την όποια παραπληροφόρηση από όπου ή όποιον προέρχεται, στη συνέχεια αναφέρει χρονικά – διαγραμματικά την ακριβή πραγματική και νομική κατάστασή του, από την κτήση του το έτος 2004 μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα:

 

- Το έτος 2004 το ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ απέκτησε το εν θέματι ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.431,50 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Άλιμο Αττικής, στην περιοχή του τ. Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυθηρίων, μαζί με άλλα πέντε μικρότερα οικόπεδα, λόγω δωρεάς, από τον ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΥΘΗΡΙΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΥΔΙΩΤΙΣΣΑ, υπό τον τρόπο της ολοκλήρωσης της εντός αυτού ημιτελούς οικοδομής, τμήμα της οποίας προοριζόταν να γίνει το Πνευματικό Κέντρο των Κυθηρίων του Αλίμου, με έσοδα αποκλειστικά προερχόμενα από την πώληση των μικρότερων οικοπέδων, όπως η εποπτεύουσα αρχή υπέδειξε.

 

- Μέχρι τα τέλη του έτους 2011, η εκτέλεση του τρόπου, δηλαδή της ολοκλήρωσης του Πνευματικού Κέντρου, ήταν νομικά αδύνατη, διότι είχε ασκηθεί και εκκρεμούσε πλην άλλων και αγωγή του Στυλιανού Μεγαλοκονόμου κατά του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ για την αναγνώριση της ακυρότητας του συμβολαίου δωρεάς, η οποία τελικώς απορρίφθηκε αμετάκλητα τέλη του έτους 2011. Εντωμεταξύ όμως προέκυψε και η οικονομική κρίση, από την οποία προήλθε εκτός της νομικής και ουσιαστική - πραγματική αδυναμία της εκτέλεσης του τρόπου, δεδομένου ότι, αφενός απαξιώθηκαν πλήρως οι αξίες των ακινήτων και αφετέρου εντάχθηκαν τα ιδρύματα, χωρίς εξαίρεση, σε καθεστώς πλήρους φορολόγησης. Επομένως, σοβούσης της πολυετούς οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα της αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου ανεστάλη περαιτέρω, επιβαρυνόμενο το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων, όλων των υπέρογκων δαπανών (ΕΝΦΙΑ, λοιπών φόρων και τελών κλπ), καθόλο το χρονικό διάστημα. Πάντως σε αυτό το διάστημα, οι δύο πλευρές (Ίδρυμα και Συνεταιρισμός), αρχικά το Δεκέμβριο του έτους 2009 συμφώνησαν και προχώρησαν σε συμβολαιογραφική πενταετή παράταση του συμβολαίου της δωρεάς και του τρόπου και, εν συνεχεία, προκειμένου να αξιοποιηθεί το ακίνητο, βάσει των νέων οικονομικών και νομικών δεδομένων, με τον πιο πρόσφορο και δόκιμο τρόπο, κατόπιν αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν το έτος 2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο πλευρών (κάποιοι μάλιστα έφεραν την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης και των δύο νομικών προσώπων), τη σύνταξη ειδικού πλαισίου συμφωνίας και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, κατέληξαν τον Οκτώβριο του έτους 2015 στην υπογραφή συμβολαιογραφικής τροποποίησης του τρόπου της δωρεάς, ο οποίος, προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου, διαμορφώθηκε συνοπτικά ως εξής: 

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα αποδεχόμενο τη δωρεά του ακινήτου μετά του ημιτελούς εντός αυτού κτιρίου), δεσμεύεται να μην μεταβιβάσει προς οποιοσδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο την ψιλή κυριότητά του. Από την απαγόρευση του όρου αυτού ρητά εξαιρείται η περίπτωση της αξιοποίησης του παραπάνω ακινήτου (του υπ΄ αριθμ. 264 οικοδομικού τετραγώνου) με το σύστημα της αντιπαροχής. Σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται η μεταβίβαση του συμφωνηθέντος ποσοστού κυριότητας επί του ακινήτου στον τότε αντισυμβαλλόμενο (εργολάβο, εταιρεία κλπ). Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του διαρκούς κοινωφελούς σκοπού του, δύναται στο εξής, υπό την επιφύλαξη του άνω όρου, να αξιοποιήσει και εκμεταλλευθεί, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (και με το σύστημα της αντιπαροχής), το προαναφερόμενο ακίνητο, υπό την προϋπόθεση, ότι όταν ολοκληρωθεί το κτιριακό συγκρότημα, να παραχωρηθεί δωρεάν προς χρήση στον Συνεταιρισμό ένα αυτοτελές τμήμα του (εμβαδού μέχρι 150 τ.μ.), το οποίο θα αποτελέσει το πνευματικό κέντρο με την ονομασία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΥΘΗΡΙΩΝ», εντός του οποίου θα στεγαστεί και το γραφείο (ένα δίχωρο γραφείο) του Συνεταιρισμού (και του Εξωραϊστικού Συλλόγου). Η αίθουσα του πνευματικού κέντρου θα παραχωρείται κατά προτίμηση στον Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» και στις υπόλοιπες Κυθηραϊκές Οργανώσεις του Αλίμου δωρεάν. Επίσης, θα παραχωρείται και σε οργανώσεις των απανταχού Κυθηρίων, καθώς και στους λοιπούς κατοίκους της περιοχής με λογική επιβάρυνση.

 

- Το έτος 2019 ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός ελύθη δικαστικά, διότι, όπως κρίθηκε ο σκοπός του είχε εκπληρωθεί.

 

- Κατά το ίδιο έτος (2019) ο Δήμος Αλίμου, δια του νυν Δημάρχου του, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ακινήτου σε συνεργασία με το Ίδρυμα. Προς το σκοπό αυτόν έλαβαν χώρα συναντήσεις εκπροσώπων των δύο μερών και ανταλλαγή σειράς αλληλογραφίας, οι οποίες διήρκεσαν δύο περίπου έτη και οι οποίες κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση, της δυνατότητας αξιοποίησης του ακινήτου μόνο με το σύστημα της αντιπαροχής. Η αξιοποίηση του ακινήτου όμως, βάσει του ισχύοντος αυστηρού κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου, προϋπέθετε την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με τους επωφελέστερους για το συμφέρον του ιδρύματος όρους και πάντα υπό την γνώση και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, ήτοι της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προϋπόθεση που έγινε αποδεκτή από όλους.

 

- Ενόψει των ανωτέρω, το έτος 2022, το Ίδρυμα προχώρησε στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, τους όρους του οποίου υπέδειξε, έλεγξε, διόρθωσε και τελικώς ενέκρινε η εποπτεύουσα αρχή, στον οποίο συμμετείχαν δια της υποβολής νόμιμων προσφορών ο Δήμος Αλίμου και η εταιρεία ΔΑΚΩΝ ΑΕ και κατόπιν της αξιολόγησης των δύο προσφορών τελικώς, υπό την έγκριση της ως άνω εποπτεύουσας αρχής, αναδείχθηκε πλειοδότης η εταιρεία ΔΑΚΩΝ ΑΕ, η προσφορά της οποίας υπερτερούσε κατά πολύ της προσφοράς του Δήμου Αλίμου.

Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθ. 625/16-11-2022 απόφασή του, το Διοικητικό συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων αποφάσισε ομόφωνα, (α) όπως και οι δύο Προτάσεις - Προσφορές, επί της από 19-01-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρηθούν αμφότερες πλήρεις και έγκυρες, ως προς τα τυπικά τους χαρακτηριστικά, (β) ότι συμφερότερη προσφορά – πρόταση για την αξιοποίηση, με το σύστημα της αντιπαροχής, του ακινήτου ευρισκομένου στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Κυθηρίων, αρ. 73-75-77, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 όπως ισχύει, κρίνεται η πρόταση – προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι:

Πρώτον: Υπερέχει καταφανώς, ως προς την έκταση (εμβαδόν) των (κύριων και βοηθητικών) χώρων, των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν στο Ίδρυμα, σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό αντιπαροχής, ήτοι ΔΑΚΩΝ ΑΕ προσέφερε ποσοστό αντιπαροχής (36,20%) και υπερδιπλάσιο εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων, σε σχέση με το Δήμο Αλίμου που προσέφερε ποσοστό αντιπαροχής 36,09%.

Δεύτερον: Υπερέχει καταφανώς, κατά τρόπο πασίδηλο, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ως προς το όφελος που θα αποκομίσει το Ίδρυμα από την δυνατότητα εκμετάλλευσης των οριζοντίων ιδιοκτησιών και των εν γένει χώρων, ΗΤΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΚΩΝ ΑΕ δυνατότητα εκμετάλλευσης 12 διαμερισμάτων, 14 θέσεων στάθμευσης, 12 αποθηκών κατοικιών, pilotis, λαμβανομένου υπόψη και της ικανοποίησης του τρόπου, με την δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (συμπεριλαμβανομένου χώρου κουζίνας 16,14 τ.μ. και χώρων υγιεινής 11,62 τ.μ.), έναντι ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ δυνατότητας εκμετάλλευσης 4 γραφείων (συνολικής επιφάνειας 353,12 τ.μ.) και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (με φουαγιέ, εντευκτήριο και βιβλιοθήκη).

Τρίτον: ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΑΚΩΝ Α.Ε., το Ίδρυμα, ως οικοπεδούχος, θα αποκτήσει συνολικά 1.240,27 τ.μ. από την κάθετη ιδιοκτησία, σε διακριτό χώρο του οικοπέδου, οι δε οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα αποκτήσει περιλαμβάνονται σε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτήριο, ΕΝΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ αποκτά αποκλειστικά, μόνον τις προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ενιαίο με το Δήμο κτήριο και παραμένει συγκύριο σε ποσοστό 36,09% με τον Δήμο Αλίμου στο οικόπεδο.

Τέταρτον: Χρόνος ολοκλήρωσης/αποπεράτωσης ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΑΚΩΝ ΑΕ τα 3 έτη, ενώ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ τα 5 έτη, με την επιφύλαξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (στην οποία γίνεται λόγος για 15ετία), που επισημαίνεται στην Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και:

Πέμπτον: Η ΔΑΚΩΝ ΑΕ προσφέρει μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ, μέχρι την αποπεράτωση του έργου, ενώ ο Δήμος Αλίμου δεν προσφέρει καμία αποζημίωση.

 

- Τον Νοέμβριο του έτους 2023, σε συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, μετά από αλλεπάλληλες υποδείξεις και υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την έκδοση της με Α.Π. 72921 ΕΞ 2023 απόφασής του, περί έγκρισης του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος και της εταιρείας ΔΑΚΩΝ ΑΕ, το υπ΄ αριθμ. 18.917/10-11-2023 «Προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου και εργολαβικής σύμβασης (Εργολαβικό)» του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Π. Πραστάκου, στο οποίο προβλέπεται η αξιοποίηση του εν θέματι ακινήτου με πλήρη σεβασμό στους όρους του διαγωνισμού, στους όρους της δωρεάς υπό τρόπο, στην κείμενη πολεοδομική και εν γένει νομοθεσία και βεβαίως στις επικρατούσες οικιστικές συνθήκες και στον χαρακτήρα της περιοχής.

 

- Τέλος, στις 18/12/2023, οπότε και συζητήθηκε, ενώπιον του ΚΕΣΥΠΟΘΑ AΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η «Αναθεώρηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών», με έγκαιρη και νόμιμη παρέμβαση του Ιδρύματος, δια της υποβολής της σχετικής ενστάσεως και της συνακόλουθης αποδοχής της, αποσοβήθηκε ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου του Ιδρύματος (μόνον αυτού), ως χρήση πρόνοιας (και κατ΄ ερμηνεία πολιτιστική), περιορισμός που είχε μεθοδευτεί ήδη από το έτος 2019 από το Δήμο Αλίμου (ο Δήμος μάλιστα συμμετείχε στον προαναφερόμενο διαγωνισμό, χωρίς να εκφράσει καμία διαφωνία ή ένσταση για τη χρήση του ακινήτου ως γενικής κατοικίας και αποκρύπτοντας τον περιορισμό της χρήσης από το Ίδρυμα) και θα είχε συνέπεια την ματαίωση της αξιοποίησης του ακινήτου. Συνεπώς η χρήση του ακινήτου παραμένει γενική κατοικία, ότι δηλαδή ισχύει για τη χρήση των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής και βεβαίως ότι ίσχυε ανέκαθεν και για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε το υπό εξέλιξη έργο να δύναται σύντομα (το αργότερο εντός τριετίας) και έγκαιρα να ολοκληρωθεί, προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων:

Ενημερώνει, ότι η πραγματική και η νομική κατάσταση (status) του ζητήματος του ακινήτου του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων Αλίμου, είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται πλήρως από σειρά (ιδιωτικών και δημοσίων) εγγράφων και μόνο αυτή.

Εφιστά την προσοχή, ότι η σύντομη, προσήκουσα, νόμιμη και συμφέρουσα και για το Ίδρυμα και για τους Κυθηρίους και εν γένει για την περιοχή, αξιοποίηση του εν θέματι ακινήτου, βάσει των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη προς κάθε ενδιαφερόμενο, είναι δυνατή μόνο με την συνέχιση και την, χωρίς εμπόδια, ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου.

Επισημαίνει, ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά ή δημοσίευση, προφορική ή έγγραφη, από όπου ή όποιον προέρχεται και είναι αντίθετη ή και διαφορετική από τα παραπάνω αναφερόμενα, κρίνεται και αξιολογείται αναληθής ή/και ψευδής, άρα βλαπτική των δικαιωμάτων του Ιδρύματος και:  

Δηλώνει, ότι το Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να υπερασπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, κάθε συμπεριφορά που κατά παράβαση του νόμου, θα έχει ως συνέπεια την υπονόμευση του κοινωφελούς σκοπού του και την προσβολή των δικαιωμάτων του.

Ο Οίκος Ευγηρίας Κυθήρων «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ»  ανακοινώνει ότι ενόψει της ανακαίνισης της κουζίνας του Γηροκομείου θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών catering για την ημερήσια σίτιση των Τροφίμων του Γηροκομείου και για διάστημα 90 ημερών (20 Μαρτίου 2023  - 20 Ιουνίου 2023).

Οι υπηρεσίες catering αφορούν τους 55 Τροφίμους του Γηροκομείου.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο μενού που έχει καταρτιστεί από το Γηροκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω courier μέχρι την Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 14.00 μμ στη Γραμματεία του Γηροκομείου Κυθήρων. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και  ώρα λήξης υποβολής προσφορών. 

Για περαιτέρω πληροφορίες για το μενού των Τροφίμων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 27360.33301, κ. Ματίνα Ανδρονίκου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων, εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον εκλεκτό και αγαπητό συμπατριώτη μας Βρεττό Κυπριώτη,  για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου Ελβίρας, η οποία ξεχώριζε τόσο ως άνθρωπος, για την καλοσύνη, την πραότητα και την σεμνότητα του χαρακτήρα της, όσο και ως επιστήμων (ιατρός), για την πάντοτε πρόθυμη και αφιλοκερδή αρωγή  που παρείχε σε κάθε Κυθήριο που ζητούσε τη βοήθεια της.

Στις 13 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων, εκτελώντας την ομόφωνη απόφασή του της 4ης Ιουλίου 2022, με την οποία ο John Kallinicos από το Brisbane της Αυστραλίας ανακηρύχτηκε Μεγάλος Ευεργέτης, και η κοινωφελής Εταιρεία  Panaghia Myrtidiotissa Ltd.του Brisbane την οποία διευθύνει, αναβαθμίστηκε από Ευεργέτης σε Μεγάλο Ευεργέτη του Γηροκομείου Κυθήρων, τους απένειμε τιμητικές πλακέτες. Την πλακέτα για λογαριασμό της Εταιρείας παρέλαβε το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Anthony Konomos. Τα ονόματα των δύο τιμωμένων θα αναρτηθούν στην μεγάλη πλάκα ευεργετών του Γηροκομείου.

 Το Τριφύλλειο Ίδρυμα τίμησε τον John Kallinicos για τις συνεχείς διαχρονικές προσπάθειές του να εξασφαλίσει μεγάλες δωρεές από την Panaghia Myrtidiotissa Ltd., και την Εταιρεία για την γενναιόδωρη συνολική χορηγία της 400.000 δολαρίων Αυστραλίας. Η πρώτη δόση των 200.000 δολαρίων χρησιμοποιήθηκε για την εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου του γηροκομείου, ενώ το εναπομείναν υπόλοιπο  των 200.000 δολαρίων  θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους των προ-υπολογιζόμενων δαπανών 1 εκατομμυρίου Ευρώ για την συνολική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του γηροκομείου.

Λόγω λήψεως των απαραιτήτων μέτρων προστασίας από τον Κορωνοϊό, η απονομή έγινε αναγκαστικά με μια σεμνή  τελετή στο κτίριο του παλιού σχολείου Φρατσίων, χωρίου καταγωγής του Καλλίνικου, και με την παρουσία, μόνον, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος και των μελών της Τοπικής Εφορίας του Γηροκομείου.

 

 

 

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει όλους τους Κυθηρίους για τα παρακάτω.

 1. Στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η δεύτερη ετήσια έκθεση επιθεώρησης του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων. Σημειώνεται ότι οι επιθεωρήσεις αυτές από τις αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν σωρεία παραμέτρων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, ασφάλεια, υγειονομικές συνθήκες, όρους διαβίωσης των τροφίμων, συμπεριφορά του προσωπικού και πολλά ακόμη θέματα που σχετίζονται με όλους τους όρους λειτουργίας του Ιδρύματος. Και αυτή η έκθεση των συμπερασμάτων της επιθεώρησης αποτελεί επιστέγασμα των συνεχών προσπαθειών του Ιδρύματος και του προσωπικού και επιβεβαίωση της εύρυθμης λειτουργίας και της σωστής παροχής υπηρεσιών στους τροφίμους. Παραθέτουμε παρακάτω μία παράγραφο από τα συμπεράσματα της έκθεσης:

«Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, διαπιστώθηκε ότι οι τρόφιμοι ήταν φροντισμένοι και καθαροί. Οι χώροι των θαλάμων, αλλά και οι κοινόχρηστοι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, από άποψη συνθηκών υγιεινής. Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε ορισμένους από τους χώρους φιλοξενίας έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αντικατάστασης δαπέδων και γενικότερα ανακαίνισης.

Πιο συγκεκριμένα η τραπεζαρία και ένα δωμάτιο στον Α΄ όροφο είναι ήδη ανακαινισμένα, ενώ όπως ανέφερε η Διοικητική Υπεύθυνη της Μονάδας το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι εργασίες ανακαίνισης που είχαν διακοπεί λόγω συνθηκών covid-19 και των μέτρων που είχαν επιβληθεί, βάσει σχετικών διατάξεων.

Η Μονάδα σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία της, εξασφαλίζει υγιεινή διαμονή και ασφαλή διαβίωση στους τροφίμους. Οι συνθήκες διαβίωσης των περιθαλπόμενων στην Μονάδα κρίνονται ως καλές.

Αναφορικά, με την επικοινωνία των ωφελούμενων ηλικιωμένων με τα συγγενικά τους πρόσωπα, την παρούσα χρονική περίοδο τηρούνται οι συνθήκες διενέργειας των επισκεπτηρίων, βάσει της εγκυκλίου που είχε κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία και αφορούσε όλες τις Μ.Φ.Η.»

 1. Επί τη ευκαιρία ενημερώνουμε όλους τους Κυθηρίους ότι το Ίδρυμα βρίσκεται στη διαδικασία επισκευής και αναμόρφωσης όλων των εσωτερικών χώρων ενδιαίτησης και διαμονής των τροφίμων και οι σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι, μέρος των οποίων θα προέρχεται από προσφορές δωρητών. Επ’ αυτών θα ακολουθήσουν ενημερώσεις με νέες ανακοινώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ ολίγων ετών ολοκληρώθηκε η εξωτερική θερμοπρόσοψη και θερμομόνωση του κτηρίου.
 2. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Οίκος Ευγηρίας δεν έχει λάβει εδώ και δύο δεκαετίες την παραμικρή κρατική ενίσχυση, καίτοι προσφέρει καταφύγιο και περίθαλψη σε πολλούς γέροντες και ανήμπορους και φορολογείται βαρύτατα από το κράτος με δυσβάστακτους φόρους ακίνητης περιουσίας.

 

Για το Δ.Σ. του Τριφυλλείου Ιδρύματος

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 Δρ Εμμ. Καλοκαιρινός                                                     Δρ Νικ. Γλυτσός

 

Στην Αθήνα σήμερα την 31η  Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων συνήλθαν

σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκαν την πρόωρη απώλεια της εκλεκτής Κυθήριας

 ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΘΗ-ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 η οποία, επί σειράν ετών, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο νησί μας και τους Κυθήριους, ως μέλος του Δ.Σ. της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιώς-Αθηνών και του Δ.Σ. του Κ.Ι.Π.Α., πρωτίστως όμως  ως μέλος, για μια ολόκληρη οκταετία, του Δ.Σ. του Ιδρύματός μας, διακρινόμενη πάντοτε για τον σεμνό, διακριτικό, δοτικό και ανυστερόβουλο χαρακτήρα της

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

 1. Να εκφράσει  τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά του  στον σύζυγό της, τον αγαπητό σε όλους μας Μανώλη Κασιμάτη, και τους λοιπούς οικείους της,
 1. Να διαθέσει στη μνήμη της το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ υπέρ των τροφίμων του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον»,
 1. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της,
 1. Να δημοσιεύσει το ψήφισμα σε όλα τα κυθηραϊκά μέσα ενημέρωσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 

ΑΘΗΝΑ  31 Μαΐου 2021

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΕΜΜ. Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                                             Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ,

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΜΙΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ-ΓΛΥΝΟΥ

Στα Κύθηρα, σήμερα, την 26ην  Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα, η Τοπική Εφορία του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ» μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΘΕΡΗ

 ο οποίος, επί μακράν σειράν ετών, διετέλεσε μέλος και Αντιπρόεδρος της Τοπικής Εφορίας του Γηροκομείου, από δε τις θέσεις αυτές εργάστηκε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια  για  το καλό του Γηροκομείου μας και του Νησιού μας γενικότερα και τιμώντας την μνήμη του,

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

 1. Να εκφράσει  τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά της  στην οικογένεια του εκλιπόντος, επισημαίνοντας ότι η λύπη των μελών της Τ.Ε. επιτείνεται από το γεγονός ότι, λόγω των γνωστών κατ’ οίκον περιορισμών που ισχύουν,  δεν τους επιτρέπεται να παρασταθούν αυτοπροσώπως στην εξόδιο ακολουθία, όπως θα ήθελαν,
 1. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος,
 1. Να δημοσιεύσει το ψήφισμα στον κυθηραϊκό τύπο και στην ιστοσελίδα του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων.

 

Κύθηρα,  26 Απριλίου 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΣΟΦΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΣΑΜΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Οίκος Ευγηρίας Κυθήρων «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ»  ζητά  νοσηλευτή/τρια   (ΠΕ ή ΤΕ) με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών για μόνιμη απασχόληση στο Γηροκομείο.

 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

- Ασκεί την νοσηλευτική πρακτική σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

- Μεριμνά για την παροχή της κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας στους τρόφιμους του Γηροκομείου.

- Εφαρμόζει τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

 

Παρέχεται στέγη και σίτιση εντός του Γηροκομείου για τους ενδιαφερόμενους νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες  από άλλες περιοχές εκτός των Κυθήρων.

 

Αποστείλατε βιογραφικό έως 27/04/2021 στο e-mail: trifylio@otenet.gr  ή στo FAX:  2736 0 33304.  Πληροφορίες στο τηλ. 2736 0 33301.

 

Τα Mέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος  θεωρούν υποχρέωσή τους να απευθύνουν  βαθύτατα συλλυπητήρια στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ του Ιδρύματος, κ. Γαβρίλη Νικηφοράκη, ο οποίος επί δεκαετίες προσφέρει σε αυτό τις πολύτιμες υπηρεσίες του, για την απώλεια της λατρευτής συζύγου του Λένας, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Τον ίδιο, τον γιο τους και όλη την οικογένειά τους συνοδεύουν οι ευχές όλων μας να διατηρήσουν την ανάμνηση της Λένας με υγεία,  για όσο περισσότερα χρόνια επιτρέψει ο Δημιουργός.

Εις μνήμην της κατετέθη το ποσό των  300,00 ευρώ υπέρ των τροφίμων του Γηροκομείου Κυθήρων.

 

Αθήνα, 1/3/2021

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΟΣ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΝΟΥ-ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ,  ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΙΟΥ-ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Στην Αθήνα σήμερα την 21η  Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων συνήλθαν σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκαν τον  θάνατο του Ευεργέτη του Γηροκομείου μας

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΝΝΕ (ΚΟΡΩΝΙΤΗ)

 ο οποίος κατά διαστήματα υπήρξε τρόφιμος του Γηροκομείου μας και, εκτιμώντας την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, διέθεσε σημαντικά χρηματικά ποσά για την κάλυψη συγκεκριμένων έργων βελτίωσης των κτιριακών του υποδομών,

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

 1. Να παραστούν στην κηδεία του όσα μέλη του Δ.Σ. βρίσκονται στα Κύθηρα.
 2. Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.
 3. Να διαθέσει στη μνήμη του το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ευρώ υπέρ των τροφίμων του Γηροκομείου Κυθήρων.
 4. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του.
 5. Να δημοσιεύσει το ψήφισμα αυτό στον κυθηραϊκό τύπο και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 

 ΑΘΗΝΑ 21 Αυγούστου 2020

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΕΜΜ. Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                                                Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ